Messy Church

It is very exciting, and hard work, preparing for the Christmas Messy Church 2022. We are looking forward to welcome families to the SICR on Saturday 26 November 10.30-12noon for a fun filled time exploring the Christmas story. After the activities we will have a short service followed by food. Please email gaustin@churchofscotland.org.uk to let us know you are coming and how many.


Christmas Fayre

This event is for church funds as part of our Stewardship ‘The 3 Campaign’.

Please come along on Saturday 3 December 10.30-14.00 and support our efforts.

Home-made Christmas crafts for sale. There is also a small Christmas café where you can buy 3 items for €5.

Bring your children/grandchildren to meet a special guest, a very good friend of Sinta Klaus.


Mission Offering November 2022

In November we support “SKIN-Samen Kerk in Nederland”

You can find out more about them and their work at 

https://skinkerken.wixsite.com/skin

SICR Bank accounts: NL62 RABO 0373741006 or NL17 INGB 0000 175187


SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland.

SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is.

De naam van de stichting weerspiegelt hun ideaal: “samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.”

“De stichting heeft ten doel het door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen elkaar steunen bij het zoeken en vinden van een zodanige plaats in de Nederlandse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving te functioneren”.

Deelnemende kerken die bij SKIN actief zijn, zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken (leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een historische – koloniale – band mee heeft gehad, zoals Indonesië, de Molukken en Suriname), als andere kerken, opgericht of voortgezet door migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld. Sommige van deze kerkgenootschappen grijpen terug op heel oude tradities, andere kerkgenootschappen zijn juist relatief nieuw. Sommige kerken zijn al tientallen of zelfs honderden jaren in Nederland, andere hebben zich pas recentelijk in ons land gevestigd. 

SKIN wil een tastbare bijdrage leveren in het voorzien van de basisbehoeften van haar deelnemende kerken (back to basics). We doen dit met name door toerusting van leiders en actieve vrijwilligers op diverse onderwerpen. Toerusting is essentieel voor de stabiliteit en continuïteit van de christelijke geloofsgemeenschappen. SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd.


Stewardship Campaing Update

All are welcome in this place

Friday Open Door Afternoons

Welcome 12:00 to 15:30

Tour of the building, and Garden Wall Mosaic,
praymeditate in the Sanctuary,
in the Lower Hall enjoy a bowl of soup
or just a cuppa & a chat. 

Soup available E 2,-

ALL ARE WELCOME IN THIS PLACE !!!


Church of Scotland website

The Scots International Church Rotterdam is part of the Church of ScotlandSearch

Recent Posts

The Advent season begins on Sunday 27th November

This year’s theme is ‘Light in the darkness’. We will have evening devotional services at […]

Messy Church

We are looking forward to welcome families to the SICR, for a fun filled time […]

Christmas Fayre

Home-made Christmas crafts for sale, plus a small Christmas café. Bring your children/grandchildren to meet […]

Thank you all!

Our Harvest Thanksgiving service this year has been a great success. Your offerings and donations […]

Mission Offering November 2022

In November we support “SKIN-Samen Kerk in Nederland”, via the SICR Bank accounts: NL62 RABO […]

News History