Mission Offering November 2022

In November we support “SKIN-Samen Kerk in Nederland”

You can find out more about them and their work at 

https://skinkerken.wixsite.com/skin

SICR Bank accounts: NL62 RABO 0373741006 or NL17 INGB 0000 175187


SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland.

SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is.

De naam van de stichting weerspiegelt hun ideaal: “samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.”

“De stichting heeft ten doel het door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen elkaar steunen bij het zoeken en vinden van een zodanige plaats in de Nederlandse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving te functioneren”.

Deelnemende kerken die bij SKIN actief zijn, zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken (leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een historische – koloniale – band mee heeft gehad, zoals Indonesië, de Molukken en Suriname), als andere kerken, opgericht of voortgezet door migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld. Sommige van deze kerkgenootschappen grijpen terug op heel oude tradities, andere kerkgenootschappen zijn juist relatief nieuw. Sommige kerken zijn al tientallen of zelfs honderden jaren in Nederland, andere hebben zich pas recentelijk in ons land gevestigd. 

SKIN wil een tastbare bijdrage leveren in het voorzien van de basisbehoeften van haar deelnemende kerken (back to basics). We doen dit met name door toerusting van leiders en actieve vrijwilligers op diverse onderwerpen. Toerusting is essentieel voor de stabiliteit en continuïteit van de christelijke geloofsgemeenschappen. SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd.